Kasdieninės akimirkos

Apie mus

  /  Apie mus

Sintetinės biologijos
organizacija

Vienijame žmones, kurie domisi sintetinės biologijos mokslu bei siekia prisidėti prie šios mokslo srities plėtojimo Lietuvoje bei pasaulyje

Vertybės ir veiklos tikslai

Mūsų stiprybė glūdi tvirtuose santykiuose su partneriais ir visuomene. Tikime, kad moderniame pasaulyje, kuriame gyvename ir dirbame, mes galime sukurti stiprią, į visuomenės poreikius orientuotą kultūrą, kuri remtųsi smalsumu, įkvepiančiu keistis vardan geresnės ateities, bendradarbiavimu, iškeliant komandos tikslus aukščiau asmeninių ir tikslo aiškumu, kuris leidžia imtis iniciatyvos bei veikti. Be šių pagrindinių vertybių esame išsikėlę ir šiuos veiklos tikslus:

Skatinti domėjimąsi sintetinės biologijos sritimi, jos svarba bei pritaikymu įvairiose srityse

Dalyvauti sintetinės biologijos bei kituose moksliniuose konkursuose

Organizuoti mokslo ir kultūros visuomeninius renginius

Skatinti universitetų bendruomenių bei visuomenės tarpusavio bendravimą

Vykdyti edukacinę bei profesinio orientavimo veiklą visuomenei

Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis

Pagrindinė veikla

Kartu su instituciniu partneriu Vilniaus universitetu nuo 2015-ųjų metų organizuojame projektą „Vilnius-Lithuania iGEM“, kuro metu Vilniaus universiteto studentai susibūrę į komandą sprendžia problemas susijusias su sintetine biologija, mikrobiologija, genetika bei dalyvauja didžiausiame sintetinės biologijos konkurse „iGEM“, vykstančiame Jungtinės Amerikos Valstijose kiekvienų metų spalio–lapkričio mėn. Be šios veiklos, taip pat organizuojami interaktyvias pamokas moksleiviams, mokytojams, per įvairius renginius pažindami bei bandome sudominti visuomenę gyvybės mokslų šaka.

Pasiekimai iGEM konkurse

2015 metai
ColiClock – aukso medalis
2016 metai
PheLoss – aukso medalis
2017 metai
SynORI – didysis prizas